Z życia szkoły

Przydatne adresy

Sponsorzy

Slider

Dokumenty szkolne

  1. Statut_III_Liceum_Ogólnokształcącego_w_Zabrzu
  2. Załącznik_nr_1_do_statutu
  3. Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny
  4. Standardy ochrony małoletnich

 1. Podręczniki
 2. Regulamin Rady Pedagogicznej III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu
 3. Wycieczki i wymiany
 4. Nauczanie indywidualne
 5. Oświadczenia rodziców w sprawie danych osobowych, wizerunku i religii  (prosimy wydrukować dwustronnie)
 6. Oświadczenia ucznia pełnoletniego w sprawie danych osobowych, wizerunku i religii  (prosimy wydrukować dwustronnie)
 7. Zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego
 8. Egzaminy poprawkowe
 9. Podanie o zmianę klasy
 10. Wydawanie duplikatów
 11. Upoważnienie do odbioru świadectwa maturalnego
 12. Procedury przenoszenia się oraz wypisywania uczniów ze szkoły
 13. Zgłoszenie wypadku ucznia w czasie zajęć lekcyjnych
 14. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny
 15. Procedury w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia
 16. Procedura dot. postepowania w sprawie przestępczości i demoralizacji
 17. Instrukcja alarmowa – informacja o urządzeniu wybuchowym w III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu

 

MIĘDZYZAKŁADOWA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA

×