BRAWO HUMANIŚCI!

 
Podsumowanie naszych sukcesów na Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, czyli wielka czwórka z „Trójki”
 
13 kwietnia w Warszawie zakończyły się zmagania uczestników LIV edycji OLiJP, warto więc podsumować dokonania naszych uczniów.
 
W finale zmagań reprezentowało nas czworo uczestników i wszyscy uzyskali wystarczającą liczbę punktów, by otrzymać tytuł finalisty! Tym samym Hanna Radziewska i Oliwia Sosna z klasy 4c (uczennice pani Grażyny Strużyny-Handke) oraz Marcin Knieć z 3a i Mateusz Pochopień z 2a (uczniowie pana Pawła Żmudy) zapewnili sobie uzyskanie maksymalnego wyniku z matury z języka polskiego.
 
Znakomicie poradzili sobie z takimi zagadnieniami jak: rola przypadku w życiu postaci literackich i znajdowanie sensu w chaosie codzienności, sposoby istnienia stereotypu w literaturze, czy współczesny teatr przypomina nudne muzeum?, interpretacja porównawcza wierszy Norwida i Różewicza.
 
Dodatkowo Hanna, Oliwia i Mateusz osiągnęli wynik, który pozwolił na kwalifikację do etapu ustnego finału i tam Mateusz Pochopień wywalczył tytuł laureata, osiągając jedenasty wynik w Polsce i pierwszy w województwie. Warto dodać, że Mateusz jest uczniem dopiero drugiej klasy i to o profilu matematyczno-fizycznym!
 
Serdecznie gratulujemy naszym zdolnym humanistom ogromnego sukcesu!!!
 
×
Skip to content