Z życia szkoły

Przydatne adresy

Sponsorzy

Slider

Pan Maciej Śliwa naprawia Świat

Pan Maciej Śliwa naprawia Świat, naprawdę.
 
Od 2006 roku, z inicjatywy Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu, przyznawana jest nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”.
 
Kapituła, pod przewodnictwem uratowanej przez Sendlerową Elżbiety Ficowskiej wybiera spośród zgłoszeń grupę nominowanych osób, zaś spośród nich zostaje ogłoszona jedna osoba, która zostaje laureatem/laureatką nagrody w danym roku. Wśród grona nominowanych znalazł się w bieżącym roku Maciej Śliwa, nauczyciel naszego liceum.
Kapituła przyznała mu wyróżnienie przyglądając się jego wieloletniej działalności na rzecz ochrony praw człowieka, prac związanych z edukacją antydyskryminacyjną, wysiłkami na rzecz budowania otwartej szkoły.
Maciej Śliwa jest założycielem pierwszej w Polsce Szkolnej Grupy Praw Człowieka, aktywistą Amnesty International i wielu innych organizacji pozarządowych. Jest także trenerem działań antyprzemocowych , skierowanych do chłopców, których celem jest budowanie wzorców zachowań opartych na empatii, tolerancji, szacunku dla inności. Uczniowie i uczennice III Liceum są co roku zapraszani przez niego na obchody rocznicy nocy kryształowej, w trakcie których, na zabrzańskim cmentarzu żydowskim, zapoznaje ich z historią obecności tej narodowości w naszym mieście.
 
Panie Profesorze dziękujemy i gratulujemy.
 
 
×