Mity greckie – reaktywacja

 

 

23 października jako uczniowie klas InC, InE oraz IIIc mieliśmy niepowtarzalną okazję brać udział w wykładzie pt. „Mity greckie – reaktywacja”, prowadzonym przez dr hab. Bożenę Szałastę-Rogowską, pracującą na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Wystąpienie podzielone zostało na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Podczas pierwszego etapu rozmawialiśmy o tym czym jest mit, czy warto odtwarzać mity w nowszej wersji, a jeżeli warto – to dlaczego. Pani Profesor przedstawiła prezentację o słynnych współczesnych twórcach, reaktywujących mity oraz pokazała obrazy i dzieła muzyczne nawiązujące do mitologicznej tematyki. Mogliśmy także sprawdzić swoje umiejętności analizy i interpretacji tekstu poetyckiego, pracując nad wierszem „Eurydyka” Bogdana Czaykowskiego. Utwór skłaniał nie tylko do refleksji nad przemijaniem, ale także sprowokował do dyskusji.

Spotkanie bogate było w przykłady aktualnych nawiązań i odniesień do mitologii, co utwierdziło nas w przekonaniu o uniwersalności tych opowieści i zachęciło do tropienia ich we współczesnej kulturze.

Dziękujemy!

 

Dominika Nocoń, klasa InC

 

 

 

×
Skip to content