Z życia szkoły

Przydatne adresy

Sponsorzy

Slider

Zasady rekrutacji

Test kompetencji językowych odbędzie się :
z języka angielskiego: 8.06.2021 o godz. 12:00
z języka niemieckiego: 9.06.2021 o godz. 12:00

Chęć udziału w teście należy zgłosić w sekretariacie szkoły do 31. 05. 2021.

Ogłoszenie wyników testu 14. 06. 2021

Dla osób, które nie będą mogły napisać testu w pierwszym terminie wyznaczony jest drugi termin:      22. 06.2021- niemiecki o 10.00, angielski o 12.00

 

×