Z życia szkoły

Przydatne adresy

Sponsorzy

Slider

Ubezpieczenia

InterRisk – suma ubezpieczenia 19 000 zł

Ubezpieczenie w ZSO Nr 11 w 2018/2019

Podstawowe:

Podstawowe rozszerzone
o wyczynowe uprawianie sportu

(definicja wyczynowego uprawiania sportu
§ 2 pkt. 67 zgodnie z nowym brzmieniem):

43 zł 53 zł
Obejmuje: w-f, SKS,
szkolne i uczniowskie kluby sportowe
Dla osób, które trenują poza szkołą
lub uprawiają sport (wyczynowy)

Ubezpieczenia nie zostaną wypłacone m.in.:

(patrz § 5 z uwzględnieniem zmian)

Ubezpieczenia nie zostaną wypłacone m.in.:

(patrz § 5 z uwzględnieniem zmian)

§ 5.1.12 sporty wysokiego ryzyka
§ 5.1.11 wyczynowe uprawianie sportu

§ 5.1.12 sporty wysokiego ryzyka

 


InterRisk – suma ubezpieczenia 10 000 zł

Ubezpieczenie w ZSO Nr 11 w 2015/2016

InterRisk – suma ubezpieczenia 10 000 zł

Zakres ubezpieczenia NNW młodzieży w ZSO 11:

 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW wg tabeli
 • koszty nabycia wyrobów ortopedycznych, do 30% SU
 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki,
 • śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku,
 • zdiagnozowane sepsy 10% SU
 • śmierć rodzica w wyniku wypadku 10% SU
 • pogryzienie przez psa 1% SU
 • koszty porady psychologa w wyniku NW do 500 zł
 • koszty korepetycji w wyniku NW do 500 zł
 • pobyt w szpitalu w wyniku NW SU 2000 zł, 100 zł od drugiej doby pobytu w szpitalu
 • pobyt w szpitalu z tytułu choroby NW SU 2000 zł 100 zł od drugiej doby pobytu w szpitalu
 • poważne zachorowanie SU 1000 zł
 • operacja w wyniku NW SU 2000 zł
 • operacja w wyniku choroby SU 2000 zł
 • koszty leczenia w wyniku NW, SU 8000 zł
×