Z życia szkoły

Przydatne adresy

Sponsorzy

Slider

Klasy niemieckie

NABÓR DO KLAS NIEMIECKICH.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą klas w marcu.

Co to jest klasa dwujęzyczna?

Klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim to klasa, w której uczymy się języka przez sześć godzin w tygodniu (zarówno w gimnazjum, jak i w liceum), a nauczanie trzech przedmiotów (w naszej szkole są to fizyka, historia i biologia) odbywa się częściowo po polsku, a częściowo po niemiecku. Naszym celem jest zapewnienie uczniom możliwości opanowania języka niemieckiego na wysokim poziomie z bogatym słownictwem z różnych dziedzin. Nie rezygnujemy przy tym z wysokiego poziomu kształcenia ogólnego, umożliwiającego naszym absolwentom dostanie się do szkół wyższych. Nabyte umiejętności językowe uczniowie potwierdzają zdając bezpłatny egzamin DSD A2/B1 (na poziomie III klasy gimnazjum) oraz DSD B2/C1 (na poziomie III klasy liceum). Certyfikaty te są oficjalnymi dokumentami potwierdzającym bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego. Egzaminy organizowane są przez Wydział Kształcenia Zagranicznego Ministerstwa Kultury i Edukacji RFN. Po otrzymaniu dyplomu i pomyślnym zdaniu polskiej matury, uczniowie mogą bez dalszych egzaminów z języka niemieckiego starać się o przyjęcie na studia w dowolnej szkole wyższej w Niemczech.

Jak dostać się do klasy dwujęzycznej?

Wariant I – Gimnazjum dwujęzyczne

Właśnie kończysz szkołę podstawową i masz zdolności językowe? Jesteś ambitny i chciałbyś uczęszczać do dobrej szkoły? Obawiasz się jednak, bo nigdy nie uczyłeś się niemieckiego? Nie martw się, języka nauczymy cię od podstaw.

Wariant II – Liceum dwujęzyczne

Jesteś świeżo upieczonym absolwentem gimnazjum i język niemiecki nie jest ci obcy? Chcesz go dalej szlifować i opanować na takim poziomie, by nie tylko porozumiewać się z ludźmi w tym języku, lecz także czytać literaturę piękną, naukową czy techniczną? Żadna inna szkoła nie zapewni ci tego bezpłatnie. A może chcesz podjąć studia w krajach niemieckojęzycznych? Skorzystaj z możliwości bezpłatnego zdawania egzaminu DSD II, a drzwi niemieckojęzycznych uczelni staną przed tobą otworem.

Przyjdź na test kompetencji z języka niemieckiego i sprawdź swoja wiedzę!

Egzaminy i matura

Egzaminy DSD A2/B1 i DSD B2/C1 (Deutsches Sprachdiplom)

Zarówno egzamin DSD A2/B1 jak i DSD B2/C1 składa się z 4 części:

  • rozumienie tekstu czytanego (Leseverstehen)
  • rozumienie tekstu ze słuchu (Hörverstehen)
  • wypracowanie (schriftliche Kommunikation)
  • część ustna (mündliche Kommunikation)

Egzamin DSD A2/B1 (gimnazjum) odbywa się w marcu, natomiast egzamin do DSD B2/C1 (liceum) uczniowie przystępują w grudniu. Egzaminy są całkowicie bezpłatne. Uczniowie naszej szkoły mogą się pochwalić jednymi z najlepszych wyników z egzaminu w skali kraju.

Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego

Uczniowie klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim zdają egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego na bardzo wysokim poziomie (średnia z egzaminu to 91%). Absolwenci naszego gimnazjum mogą kontynuować naukę języka w liceum na każdym poziomie (dwujęzycznym w klasie licealnej dwujęzycznej) lub w dowolnej klasie naszego liceum.

Matura dwujęzyczna z języka niemieckiego

Uczniowie klas dwujęzycznych mają możliwość zdawania matury dwujęzycznej – zarówno z języka niemieckiego, jak również przedmiotów nauczanych dwujęzycznie. Uczelnie stosują różnorodne formy przeliczenia matury dwujęzycznej na punkty. Najczęściej:

  • wynik matury dwujęzycznej mnożony jest 4/3. Maksymalnie można uzyskać 100%
  • wynik matury dwujęzycznej traktowany jest jako 100% z matury na poziomie podstawowym lub do wyniku z matury dwujęzycznej dodawane jest 10%, jeżeli uczelnia wymaga zdania języka na poziomie rozszerzonym.

Stypendia

Na najlepszych czekają stypendia.

Stypendium „Studienstandort Deutschland” fundowane przez Pädagogischer Austauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) w Bonn. To stypendium dla uczniów liceów przygotowujących do DSD B2/C1, którzy są uczniami klas drugich lub klas maturalnych i mają zamiar studiować w Niemczech. Podczas dwutygodniowego stypendium zapoznają się oni z systemem szkolnictwa wyższego oraz są goszczeni przez co najmniej dwie niemieckie szkoły wyższe np. w Bonn i Berlinie.

3-tygodniowe Kurse zur deutschen Sprache und Landeskunde Stypendium fundowane przez Pädagogischer Austauschdienst (PAD) der KMK in Bonn. Uczniowie wyjeżdżają w wakacje do trzech różnych miejscowości (Kiel, Wolfsburg i Bonn). Podczas pobytu w Niemczech mieszkają przy rodzinach, chodzą do niemieckiej szkoły, uczą się języka niemieckiego, przeprowadzają wspólne projekty z uczniami niemieckimi, jeżdżą na wycieczki.

Od kilku lat najzdolniejsi wyjeżdżają na trzy tygodnie do Deutsche Schuler Akademie, gdzie w gronie szczególnie utalentowanych młodych ludzi z całego świata przeprowadzają projekty naukowe, zapoznają się z metodami pracy naukowej, szlifują jednocześnie jezyk, poznają Niemcy i zawierają ciekawe znajomości.

Pewne miejsce na studiach

Wielu uczniów klas dwujęzycznych wybiera studia na filologii germańskiej czy lingwistyce stosowanej. Niektórzy indeksy zapewniają sobie już w szkole odnosząc sukcesy w Olimpiadzie Języka Niemieckiego. Wiele uczelni zwalnia z egzaminów z języka niemieckiego na podstawie dyplomu DSD B2/C1. Absolwenci klas dwujęzycznych wybierają różne kierunki studiów. Dzięki wysokiemu poziomowi nauczania przedmiotów ogólnych w większości dostają się na wybrane kierunki.
Klasa dwujęzyczna to wyjątkowy profil, który pozwoli Ci spełnić Twoje marzenia i ambicje, więc skorzystaj z tej szansy i zainwestuj w swoją przyszłość.

Wymiany młodzieżowe

Wiadomo, jak wielką rolę w nauce odgrywa kontakt z żywym językiem, dlatego oferujemy naszym uczniom możliwość uczestniczenia w wymianach z Gimnazjum w Donzdorfie i w wymianie młodzieży z Katholische Hauptschule w Dortmundzie. W ramach współpracy z organizacją Landsmannschaft Schlesien w Bonn uczniowie mają możliwość wyjazdu na coroczne seminarium z realioznawstwa i kulturoznawstwa niemieckiego do Haus Schlesien do Königswinter k/Bonn

Udział uczniów w wymianach i projektach jest w znacznym stopniu finansowany przez stronę niemiecką, głównie przez fundację DPJW (Deutsch Polnisches Jugendwerk/Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży).

Wymiana Donzdorf

Już od 1995 roku młodzież naszej szkoły bierze udział w wymianie z młodzieżą niemiecką z miejscowości Donzdorf (urokliwe miasto w Badenii-Wirtenbergii). Spotkania te odbywają się co roku, młodzież polska udaje się do Niemiec jesienią, natomiast uczniowie niemieccy odwiedzają nas na wiosnę. Każdy polski uczeń ma swojego niemieckiego partnera, u którego mieszka. Wymiana trwa tydzień i za każdym razem pełna jest emocji i niespodzianek. Na pewno jesteście ciekawi, jak taka wymiana wygląda?

My uczniowie polscy chodzimy do „prawdziwej” niemieckiej szkoły i bierzemy udział w lekcjach, co jest ciekawym doświadczeniem, zarówno dla nas jak i dla naszych niemieckich partnerów.

Kolejną atrakcją są wycieczki odkrywające piękno tamtejszego regionu. Zwiedzanie miast takich jak Ulm, Stuttgart, Tübingen jest niezapomnianym przeżyciem. Jednak dla nas, szalonych nastolatków, największą frajdą jest to, że możemy do woli rozmawiać z naszymi niemieckimi partnerami na wszelkie tematy. W rodzinach poznajemy ich kulturę i życie codzienne, a przy tym możemy nawiązać znajomości i przyjaźnie, które potem pielęgnujemy.

Wymiana Dortmund

Projekt wymiany młodzieży Dortmund – Zabrze wystartował w 2010 r Uczniowie spotykają się dwa razy w roku pracując przez tydzień nad określonym tematem. Partnerską szkołą jest Katholische Hauptschule Husen. Uczniowie w czas pobytu w Polsce oprócz pracy w grupach i dyskusji mają okazję zwiedzić Zabrze, Kraków oraz Muzeum KL Auschwitz. Projekt jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, merytorycznie zaś wspiera go Instytut Socjalny Kommende Dortmund.

Warsztaty z Königswinter

Königswinter to niewielkie, ale bardzo malowniczo położone miasteczko w Północnej Nadrenii-Westfalii. Dzięki uprzejmości pana Damiana Spielvogla, federalnego dyrektora generalnego Ziomkostwa Śląsk, mamy możliwość brania udziału w corocznych seminariach o tematyce śląskiej. W Königswinter znajduje się główna siedziba „Landsmannschaft Schlesien”, czyli właśnie „Ziomkostwa Śląsk”, które zajmuje się propagowaniem kultury, historii i tradycji naszego regionu. Na terenie ośrodka znajduje się Muzeum Śląska, organizowane są również różne imprezy artystyczne oraz seminaria. Nasi uczniowie uczestniczyli kilkakrotnie w warsztatach, których tematyka porusza bądź to aktualne problemy naszego regionu np. problem restrukturyzacji górnictwa, bądź to odwołuje się do skomplikowanej historii Śląska, np. wzajemnego przenikania kultur, tradycji. W ramach wyjazdu uczniowie mają niepowtarzalną okazję wypróbować nabyte w trakcie roku szkolnego umiejętności językowe uczestnicząc w seminariach organizowanych przez „Landsmannschaft Schlesien” i towarzyszących im dyskusjach.

Gospodarz nie zapomina również o „prawach młodości” – wyjazdowi towarzyszy wiele atrakcji, uczniowie maja okazję zwiedzić np. Kolonię, Bonn, Bochum, a wieczorami, przy blasku gwiazd pośpiewać stare śląskie szlagiery i po prostu dobrze się bawić!

Corocznie organizowane są również spotkania młodzieży na Górze Świętej Anny. Stanowią one wspaniałą okazję do poznania dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Na uczestników wyjazdu czeka zawsze miła niespodzianka. W przeddzień wyjazdu odwiedza ich Święty Mikołaj przynosząc małe podarunki.

Wyjazdowi towarzyszy wiele atrakcji, uczniowie maja okazję zwiedzić np. Kolonię i Bonn, a wieczorami, pośpiewać stare śląskie szlagiery i po prostu dobrze się bawić!

Spotkania na Górze Świętej Anny i w Głuchołazach

Corocznie organizowane są również spotkania młodzieży na Górze Świętej Anny i w Głuchołazach. Stanowią one wspaniałą okazję do poznania dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Na uczestników wyjazdu czeka zawsze miła niespodzianka. W przeddzień wyjazdu odwiedza ich Święty Mikołaj przynosząc małe podarunki.

Projekty międzynarodowe

Projekt Schulbrücke Europa

Projekt SchulBrücke Europa od lat łączy młodzież z różnych państw Europy. Jego inicjatorami są: Deutsche Nationalstiftung, Fundacja im. Roberta Boscha oraz Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar. Celem projektu jest zwiększenie świadomości tożsamości narodowej w kontekście integracji europejskiej oraz motywowanie młodzieży do angażowania się w sprawy Europy.

W trakcie dziesięciodniowego projektu uczniowie pracują w międzynarodowych grupach. Prowadzą badania, dyskutują i przygotowują prezentacje na tematy takie jak historia Europy, edukacja, kultura, prawa człowieka, ekonomia, wojna, pokój, bezpieczeństwo. Międzynarodowa współpraca odbywa się najczęściej w Weimarze, Heidelbergu, Greifswaldzie, Dreźnie lub Naumburgu.

W projekcie bierzemy udział już od roku 2005. Jesteśmy jedną z 4 szkół w Polsce i 12 w Europie, które posiadają certyfikat udziału w projekcie. Wyjazd, oprócz wyżej wymienionych celów, jest kolejną okazją do poznania rówieśników z innych krajów (Bułgarii, Niemiec, Słowacji oraz Włoch) oraz doskonałą możliwością nauki i zastosowania języka niemieckiego w praktyce.

Młodzież debatuje – JUGEND DEBATTIERT

Międzynarodowy projekt Młodzież debatuje to konkurs dla uczniów szkół średnich, w których prowadzona jest nauka języka niemieckiego. Odbywa się on w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Młodzież debatuje motywuje do nauki języka niemieckiego, umożliwia przeprowadzenie zajęć w ciekawej formie i przyczynia się do edukacji politycznej młodych obywateli.

Od 2008 roku prowadzimy w naszej szkole zajęcia przygotowujące uczniów do konkursu. Projekt Jugend debattiert international ma na celu przygotowanie młodych ludzi do umiejętnego uczestniczenia w dyskusji i współkształtowania rzeczywistości w warunkach demokracji, zachęcanie ich do dyskutowania na temat bieżących spraw politycznych i społecznych, przyczynianie się do kształtowania ich osobowości oraz motywowanie do nauki języków obcych, bowiem konkurs odbywa się w języku niemieckim.

Dla zainteresowanych polecamy: JUGEND DEBATTIERT

×