Egzamin DSD

Egzaminy DSD A2/B1 i DSD B2/C1 (Deutsches Sprachdiplom)

Zarówno egzamin DSD A2/B1 jak i DSD B2/C1 składa się z 4 części:

  • rozumienie tekstu czytanego (Leseverstehen)
  • rozumienie tekstu ze słuchu (Hörverstehen)
  • wypracowanie (schriftliche Kommunikation)
  • część ustna (mündliche Kommunikation)

Egzamin DSD A2/B1 (gimnazjum) odbywa się w marcu, natomiast egzamin do DSD B2/C1 (liceum) uczniowie przystępują w grudniu. Egzaminy są całkowicie bezpłatne. Uczniowie naszej szkoły mogą się pochwalić jednymi z najlepszych wyników z egzaminu w skali kraju.

×
Skip to content