Z życia szkoły

Przydatne adresy

Sponsorzy

Slider

Egzamin Deutsches Sprachdiplom B2/C1 w naszej szkole

Egzamin Deutsches Sprachdiplom B2/C1 w naszej szkole

W dniu 22 listopada 2022 r. odbył się w naszej szkole pisemny egzamin Deutsches Sprachdiplom B2/C1 organizowany przez Wydział Kształcenia Zagranicznego Ministerstwa Edukacji RFN. Uczniowie grupy dwujęzycznej z językiem niemieckim rozwiązywali zadania z zakresu czytania ze zrozumieniem i rozumienia ze słuchu, a następnie pisali rozprawkę na temat odpowiedzialnego podróżowania w kontekście globalnych zmian klimatycznych. Za dwa tygodnie odbędą się egzaminy ustne, na które przyjedzie pan dr Andreas Gross (koordynator egzaminu po stronie niemieckiej). Wyniki pisemnej i ustnej części egzaminu na wiosnę!

Trzymamy za Was kciuki!!!

×