Z życia szkoły

Przydatne adresy

Sponsorzy

Slider

WATCH DOCS

Impeza ta organizowana jest w Polsce od 2003 roku, w naszej szkole i we współpracy z zabytkową Kopalnią Guido – już po raz piąty, a w Zabrzu – siódmy.  Festiwal jest kontynuacją corocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego “Watch Docs. Prawa Człowieka w filmie”, odbywającego się w Warszawie, który to jest jednym z najstarszych i największych festiwali filmów o prawach człowieka w świecie.    
Wydarzenie jest przygotowywane we współpracy z wieloma partnerami z całej Polski – organizacjami pozarządowymi, ośrodkami akademickimi, teatrami, kinami i innymi instytucjami kulturalnymi. Powstaje i rozwija się wyłącznie w wyniku inicjatyw oddolnych, nieustannie zwiększa swój zasięg, odwiedzając coraz więcej polskich miast.
Serdecznie Z A P R A S Z A M Y!                         
„Gesty empatii i realnej pomocy nie muszą być patetyczne i górnolotne. Więcej zyskamy, pobudzając do refleksji poprzez pokazanie realnego stanu rzeczy, wagi oraz skali problemu. Nawet jeżeli oglądamy dramaty i cierpienia tylko z wygodnego fotela widza.”
 
 
×