Z życia szkoły

Przydatne adresy

Sponsorzy

Slider

Kultura śląska obecna nie tylko na Śląsku

 

W dniach 26.03–31.03 bieżącego roku klasa IId na zaproszenie pana Damiana Spielvogla, dyrektora niemieckiego Ziomkostwa Śląskiego, miała okazję wziąć udział w warsztatach dotyczących kultury śląskiej i jej wpływu na obecny wygląd Zagłębia Ruhry oraz Nadrenii. Pod przewodnictwem pana Joachima Karwoczika nasi drugoklasiści zwiedzili Kolonię, Bonn, Essen oraz Oberhausen, a także odwiedzili Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen i wyjątkowy pod względem budowy kościół pielgrzymkowy w Neviges, gdzie powitał ich sam burmistrz miasta. We wszystkich tych miejscach licealiści starali się odnaleźć ślady śląskiej kultury w Niemczech, co też, z pomocą wspomnianego wcześniej pana Karwoczika, się udało. Warty wspomnienia jest również udział mniejszości niemieckiej w całym seminarium, która pełniła swoistą role reprezentanta obecnych dobrych relacji polsko – niemieckich i nieraz wchodziła w dialog z uczestnikami seminarium. Warsztaty były przeprowadzone w języku niemieckim, a sama młodzież ocenia je pozytywnie, podkreślając, że dowiedziała się wielu rzeczy łączących nasz region z krajem naszego zachodniego sąsiada.

Uważamy, że warto szerzyć projekty, które doszukują się podobieństw, a nie różnic pomiędzy dwoma państwami, swoimi sąsiadami, a także krajami członkowskimi Unii Europejskiej i z pewnością w kolejnym roku następni uczniowie wrócą z takiego przedsięwzięcia tak samo zadowoleni jak klasa IId.

Dziękujemy panu  Spielvoglowi za zaproszenie i zorganizowanie pobytu oraz pani Jolancie Sazanów i Małgorzacie Kwiatkowskiej za wspaniałą opiekę nad klasą.

                                                                                          W imieniu klasy IId – Jakub Senjor

 

×