1,5 % na szkołę

Fundacja Wspierania Szkoły „Nasza Trójka” udziela pomocy materialnej potrzebującym uczniom, wsparcia w zakresie rozwoju infrastruktury ZSO Nr 11 w Zabrzu. Prawo do pomocy społecznej przysługuje szczególnie osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Zarząd Fundacji przyznaje świadczenia m. in. w następujących formach: darowizna, świadczenie pieniężne lub rzeczowe, pomoc społeczna. Od tego roku (2016) Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Sprawozdania z działalności Fundacji znajdują się na stronie szkoły (www.lo3.zabrze.pl).
Zachęcamy Państwa do wpłaty na konto fundacji, darowizna może być celowa – adresowana dla konkretnej osoby (np.: na wyjazd klasowy, obiady itp.), klasy lub ogólnie do decyzji Zarządu fundacji. Pracownicy Fundacji nie pobierają żadnych wynagrodzeń.

  • 41-800 Zabrze, Sienkiewicza 33,
  • NIP: 6482765157, REGON: 242762691,
  • KRS0000397539,
  • Numer konta w Banku PEKAO SA 71124048491111001044551419

 

×
Skip to content