Z życia szkoły

Przydatne adresy

Sponsorzy

Slider

Trzyletnie liceum

Opis organizacji 3-letniego liceum ogólnokształcącego

(po gimnazjum tzw. stare liceum)

w roku szkolnym

2019/2020

i

2020/2021

 

schemat starego liceum

W roku szkolny 2019/2020 otwieramy 6 klas tworzonych w oparciu o wybór pierwszego języka.

Trzy tabele przedstawiają schemat klasy 1, 2 i 3 i pokazują różnice w organizacji klasy C i F (w zależności od rocznika).

Każda klasa dwujęzyczna ma zajęcia z dwóch przedmiotów w języku obcym w wymiarze

1 godziny tygodniowo, w całości lub z podziałem na grupy.

przedmioty w klasach dwujęzycznych

 

Drugi język w obecnych klasach trzecich jest jeszcze przypisany do klasy, ale w klasie pierwszej i drugiej są to zajęcia międzyoddziałowe, a uczeń wybiera dowolny język.

 

Poza językami w klasie pierwszej uczniowie realizują identyczny program nauczania.

Od klasy drugiej uczniowie uczęszczają na międzyoddziałowe zajęcia z przedmiotów rozszerzonych tzw. pakiety. W klasie drugiej ich liczba nie przekracza 16, a w trzeciej 13 godzin tygodniowo. Niezależnie od nazwy są one obowiązkowe. Jedynie uczniowie klas dwujęzycznych oraz uczniowie klasy DELF uczęszczający na zajęcia z języka włoskiego, nie mają obowiązku uczęszczania na tzw. michałki.

 

pakiety 2 schemat

pakiety 3 schemat

×