Z życia szkoły

Przydatne adresy

Sponsorzy

Slider

OŚRODEK EGZAMINACYJNY języka francuskiego DELF

ADRES

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Sienkiewicza 33

41-800 Zabrze
tel. szkoły 32 2715 980
www.3lo.zabrze.pl

 

KONTAKT
Ewa Kandziora 
ewak@3lo.zabrze.pl;
tel. 514 37 88 34

 

Nasz ośrodek egzaminacyjny istnieje od stycznia  2013 roku. Można w nim zdawać egzaminy DELF Scolaire i DELF Prim.
Osobą odpowiedzialną jest pani Ewa Kandziora – egzaminator i szkoleniowiec z uprawnieniami przyznanymi przez CIEP.
 
CIEP – Centre international d’études pédagogiques to Międzynarodowy Ośrodek Studiów Pedagogicznych z siedzibą w Sevres pod Paryżem, jest agendą francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
 
Dyplom DELF Diplome d’études en langue française poświadcza znajomości języka francuskiego na jednym z 6 poziomów: A1 A2 B1 B2 C1 C2. W odróżnieniu od innych certyfikatów jest ważny przez całe życie.
 
Młodzież uczęszczająca do szkół przystępuje do wersji DELF Scolaire, która różni się od tej dla dorosłych przystosowanymi do wieku zdających tematami. Delf Prim to dyplom przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych.
 
Realizacja programu DELF autorstwa pp. Małgorzaty Zalewskiej i Alicji Żmudzkiej zapewnia uczniowi zmotywowanemu do nauki, pracującemu nad językiem co najmniej 0,5 godziny dziennie, osiągnąć poziom B2 w ostatniej klasie liceum. Posiadanie tego dyplomu gwarantuje przyjęcie na studia we Francji bez konieczności zdawania egzaminu językowego (niektóre uczelnie honorują już dyplom poziomu B1). Ponadto DELF B2 daje uprawnienia do nauczania tzw. przedmiotów niejęzykowych w klasach dwujęzycznych (np. biologii, matematyki czy historii w języku francuskim).
 
Harmonogram zdawania egzaminu DELF proponowany uczniom naszej szkoły jest następujący:
 
DELF A2 w sesji letniej po ukończeniu klasy II liceum
DELF B1 w sesji letniej po ukończeniu klasy III liceum
DELF B2 w sesji zimowej w klasie IV liceum
 
Harmonogram przystępowania do poszczególnych jednostek DELF jest tylko projektem i de facto każdy uczeń może zdawać je indywidualnie.
Egzamin DELF odbywa się dwa razy w roku szkolnym w sesji zimowej i letniej.
 
Każda część egzaminu składa się z czterech kompetencji:
1. rozumienia ze słuchu
2. rozumienia tekstu czytanego
3. pisania
4. mówienia
 
Trzy pierwsze części egzaminu przeprowadzane są zbiorowo, czwarta indywidualnie
Harmonogram aktualnych sesji znajdziecie w  na stronie Stowarzyszeniu Europa Języków i Kultur frankofonia.pl
Egzamin jest odpłatny jednak dla uczniów zgłaszanych grupowo przez nauczycieli stawki są niższe.
Można też liczyć na pomoc Fundacji Nasza Trójka.
Przykładowe arkusze egzaminacyjne można pobrać ze strony centralnego ośrodka DELF znajdującego się w Sevres pod Paryżem:
 
 
Szukaj nas na Facebooku
 
Klasy DELF w 3 LO Zabrze
×