Z życia szkoły

Przydatne adresy

Sponsorzy

Slider

Klasy angielskie

Co to jest klasa dwujęzyczna z językiem angielskim?

Klasa dwujęzyczna to klasa, w której uczniowie maja rozszerzoną liczbę godzin języka angielskiego. Zarówno w gimnazjum jak i w liceum jest to 6 godzin tygodniowo. Jednocześnie uczniowie klas dwujęzycznych realizują elementy wybranych przedmiotów nie tylko po polsku, ale też po angielsku (w naszej szkole są to geografia, chemia i matematyka). Naszym celem jest zapewnienie uczniom możliwości opanowania języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie z bogatym słownictwem z różnych dziedzin, dlatego oprócz języka, staramy się również, aby uczniowie klasy dwujęzycznej mogli poznać elementy kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych. Przy sześciu godzinach nauki tygodniowo uczeń w ciągu trzech lat gimnazjum może opanować język angielski na poziomie B1+, a w liceum na poziomie C1 według europejskiego poziomu biegłości językowej.

Nauka w klasie dwujęzycznej z językiem angielskim w naszym gimnazjum jest doskonałym wprowadzeniem do nauki w licealnych klasach dwujęzycznych, na zakończenie których uczniowie są przygotowani do zdawania matury dwujęzycznej z języka angielskiego, której atutem są bardzo korzystnie przeliczane wyniki przy rekrutacji na studia wyższe. Zwalnia ona także jej posiadaczy z dodatkowych egzaminów językowych w przypadku aplikacji na studia za granicą.
Jak odbywa się nauczanie w języku angielskim?

Klasy dwujęzyczne z językiem angielskim w gimnazjum rozpoczynają naukę języka w zależności od wyników testów poziomujących, przeprowadzanych na początku września. Na ich podstawie dostosowuje się program nauczania i wybierany jest podręcznik pasujący do poziomu zaawansowania danej grupy uczniów. W klasach licealnych uczniowie zazwyczaj realizują podręczniki na poziomach Upper-Intermediate oraz Advanced.

Dla chętnych uczniów dodatkowo prowadzone są zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych oraz pomagające przygotować się do egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego na poziomie B2 – FCE lub w liceum C1 – CAE. Prosimy jednak pamiętać, że są to płatne egzaminy zewnętrzne, nieobowiązkowe i nieorganizowane przez szkołę, na które można samodzielnie zapisać się w wybranym przez siebie ośrodku egzaminacyjnym.

PRZEDMIOTY PO ANGIELSKU

Od drugiej klasy gimnazjum wprowadzane są niektóre przedmioty prowadzone w języku angielskim. Każda z tych lekcji odbywa się raz w tygodniu przez jeden rok nauczania:

  • Matematyka – Zakres materiału obejmuje słownictwo dotyczące kątów i działań na liczbach.
  • Geografia – Zakres materiału obejmuje m.in. wiadomości o państwach świata i współczesnych problemach gospodarczych i społecznych.
  • Chemia – Zakres materiału obejmuje zagadnienia dotyczące budowy przyrządów używanych w laboratorium, słownictwo na temat wykonywanych doświadczeń i wyrażenia związane z pracownią chemiczną.

FINAL TEST

Aby sprawdzić naszą znajomość języka angielskiego odbywa się badanie wyników – FINAL TEST. Jest to test, który piszemy na koniec każdego roku nauczania. Został podzielony na trzy części i stanowi 30% oceny końcoworocznej.

Części, z których składa się nasz FINAL TEST
• Rozumienie ze słuchu,
• Rozumienie tekstu czytanego,
• Gramatyka ze słownictwem.

Dzięki temu możemy sprawdzić o ile polepszyła się nasza znajomość języka angielskiego.

Nabór do klas angielskich

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą klas w marcu.

Konkursy

Przydatne strony

Strona bierna, mowa zależna, tryby warunkowe, imiesłowy, a może transformacje zdań i słowotwórstwo??? Kucie do egzaminów końcowych, gimnazjalnych, matury? Nie, nie! Nie samą gramatyką żyją klasy dwujęzyczne angielskie. Klasy angielskie to wspólne projekty – organizacja corocznej Anglomanii, przedstawień po angielsku, wspólne śpiewanie a nawet gotowanie. To konkursy recytatorskie i poezji śpiewanej, to spory lingwistyczne, próby przekładów literackich i próby literackie. Klasy dwujęzyczne to wspólne zdobywanie doświadczeń na wymianach szkolnych.

Book Borrowers
The-Old-Prometheus

×