Z życia szkoły

Przydatne adresy

Sponsorzy

Slider

Czteroletnie liceum

Opis organizacji 4-letniego liceum ogólnokształcącego

(po szkole podstawowej tzw. nowe liceum)

 

schemat nowego liceum 2019.2020

schemat nowego liceum 2020.2021

W roku szkolnym 2021/2022 otwieramy 5 klas profilowanych. W tabeli powyżej przedstawiamy liczbę godzin przedmiotów rozszerzonych oraz uzupełniających w poszczególnych klasach łącznie w 4-letnim cyklu nauczania. Ich liczba nie przekracza 22h w każdym profilu.

Wszystkie zajęcia językowe prowadzone są w grupach międzyoddziałowych odpowiednio:

  • 10 grup pierwszego języka (trzygodzinne, dwujęzyczne w wymiarze 6h tygodniowo oraz grupa z językiem francuskim w wymiarze 6h tygodniowo)
  •  5 grup drugiego języka w wymiarze 4 godzin tygodniowo.( 2 gr. jęz.niemiecki, 1 gr. jęz. angielski, 1 gr. jęz. włoski, 1 gr. jęz. francuski) 
  • 5 grup drugiego języka w wymiarze 2 godzin tygodniowo ( 2 gr. jęz. niemieckiego, 1gr. jez. francuski, 1gr. jęz. włoski, 1 gr.jęz rosyjski)

 

Każda grupa dwujęzyczna uczęszcza na zajęcia z dwóch przedmiotów w języku obcym w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

 

przedmioty w języku obcym w klasach dwujęzycznych

 szczegółowe siatki godzin poszczególnych klas w 4-letnim cyklu nauczania

 

×