Z życia szkoły

Przydatne adresy

Sponsorzy

Slider

DYPLOMY DSD B1 ROZDANE!!!

 

 

W dniu 6 października 2020 uczniowie naszej szkoły z klas drugich „nowego liceum”, oraz kilku uczniów z klas trzecich i z klasy pierwszej odebrali w auli naszej szkoły certyfikaty językowe Deutsches Sprachdiplom B1. Certyfikat ten potwierdza znajomość języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym. Jest on wydawany przez Wydział Kształcenia Zagranicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej Republiki Federalnej Niemiec. Tegoroczny egzamin odbywał się w specyficznych warunkach. Zarówno część pisemna, jak i ustna zostały zorganizowane w czasie, kiedy działalność placówek oświatowych była częściowo ograniczona ze względu na panującą w Polsce pandemie. Tym bardziej cieszy fakt, że aż 20 uczniów naszej szkoły uzyskało certyfikaty DSD B1, a kolejne 7 otrzymało zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego na poziomie A2.   

Trzech uczniów naszej szkoły: Magdalena Oleszkiewicz z klasy 3e, Anna Puto z klasy 2nc oraz Michał Szydłowski z klasy 1nd uzyskało specjalne nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki uzyskane na egzaminie ufundowane przez Konsulat RFN we Wrocławiu.

Gratulujemy wszystkim uczniom i mamy nadzieję, że za 3 lata będziemy w równie licznym gronie cieszyć się z dyplomów DSD b2/c1.

Gratulujemy!

×