Pisemny egzamin językowy DSD A2/B1 w naszej szkole.

 

Dnia 26 maja 2020r. odbył się w naszej szkole pisemny egzamin językowy – Deutsches Sprachdiplom B1. Egzamin organizowany jest przez Wydział Kształcenia Zagranicznego Ministerstwa Kultury i Edukacji NRF. Był to drugi termin egzaminu, dla uczniów, którzy nie zdecydowali się pisać egzaminu w terminie pierwotnym. Dwóch uczniów z klasy 1nb rozwiązywali zadania do usłyszanych wypowiedzi, następnie czytali teksty, a na koniec musieli napisać wypracowanie na temat kółek zainteresowań organizowanych przez szkoły.

Na początku czerwca uczniowie przystąpią do egzaminów ustnych, które potrwają dwa dni. Każdy uczeń zaprezentuje swój projekt, który opracowywał w ciągu bieżącego roku szkolnego. Opiekunami uczniów są nauczyciele języka niemieckiego pani Katarzyna Karch, pani Monika Niezgoda, pani Anna Hruby oraz pani Monika Zajdel.

Mamy nadzieję, że pod koniec czerwca wszyscy będziemy mogli się cieszyć z otrzymanych certyfikatów językowych.

×
Skip to content