Egzamin Deutsches Sprachdiplom B2/C1 w naszej szkole

W dniu 27 listopada 2019r. odbył się w naszej szkole pisemny egzamin Deutsches Sprachdiplom B2/C1 organizowany przez Wydział Kształcenia Zagranicznego Ministerstwa Edukacji RFN. Uczniowie klasy 3D oraz 3F rozwiązywali zadania z zakresu czytania ze zrozumieniem i rozumienia ze słuchu, a następnie pisali rozprawkę na temat działań podejmowanych przez młode firmy niemieckie na rzecz integracji uchodźców na rynku pracy. Za dwa tygodnie odbędą się egzaminy ustne, na które przyjedzie pan Andreas Gross (koordynator egzaminu po stronie niemieckiej). Nauczyciele języka niemieckiego w klasie 3D, pani Małgorzata Kaczmar i pani Katarzyna Karch oraz w klasie 3F, pani Ewa Skoczylas i pani Anna Hruby trzymają za wszystkich kciuki.

×
Skip to content