Nasza „Trójka” w międzynarodowym projekcie.

 

RÓŻNORODNOŚĆ JEST FAKTEM, A MY TO WYKORZYSTAMY! To słowa, które pojawiły się na stronie Ekspedycji w Głąb Kultury, wraz z którą nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowego projektu Inclusive Schools. Celem  przedsięwzięcia jest wykorzystanie zasad edukacji włączającej w procesach edukacyjnych i zarządzaniu szkołą. Naszym zadaniem będzie przekształcanie kultury szkolnej w kierunku bardziej włączającej poprzez wspieranie działań, angażujących szkolną społeczność, promujących równość, różnorodność i sprawiedliwość społeczną. 

Pierwszym krokiem było szkolenie w projekcie Inclusive Schools / Szkoły włączające, mające miejsce 7 października 2019 w auli naszej szkoły.

W poniedziałkowe popołudnie, w gościnnych progach III LO w Zabrzu, spotkała się grupa przedstawicieli różnych szkół (z Zabrza, Katowic, Bytomia, Poznania) oraz członkinie i członkowie Stowarzyszenia Ekspedycja w Głąb Kultury.
Celem  spotkania była rozmowa o projekcie InSchool. Obecni byli uczestnicy projektu „Szkoły Włączające” oraz jego sympatycy i zainteresowani tematyką będącej istotą projektu.

„Najważniejszą częścią spotkania, obok informacji dotyczących samego projektu, było World Cafe, podczas którego dyskutowaliśmy na interesujące nas zagadnienia:  

1. Wykluczenie w dzisiejszej szkole – jak wygląda?

2. Szkoła dla wszystkich – jak wygląda?

3. Co my, nauczyciele, możemy zrobić, żeby wszyscy uczniowie i uczennice korzystali z możliwości/zasobów szkoły?

4. Różnorodność jest faktem. Jak ją wykorzystać?

Ponieważ grupa ludzi uczestniczących w spotkaniu stanowiła najlepszy przykład różnorodności, zatem wykorzystaliśmy ten zespołowy potencjał. Pojawiło się wiele refleksji i pomysły, z których będziemy czerpać w naszej „podróży” do inkluzji.”

Tyle krótkiego podsumowania zamieszczonego po spotkaniu na stronie internetowej EiC.

 

13.11.2019 miały miejsce drugie warsztaty. Uczniowie/uczennice i nauczycielki/e, a także panie bibliotekarka i psycholog, pod kierownictwem pani Bogusławy Bębnik, szukali odpowiedzi na pytanie czym jest inkluzja ?

[„Edukacja włączająca dotyczy dążenia do sprawiedliwości (w tym sprawiedliwości społecznej), partycypacji i urzeczywistnienia idei aktywnego zaangażowania obywatelskiego. Chodzi w niej o usunięcie barier dyskryminacji i opresji oraz dbanie o dobre samopoczucie wszystkich uczniów, w tym osób z niepełnosprawnościami. Edukacja włączająca opiera się na pozytywnej wizji różnicy, w której różnorodność uczniów postrzegana jest jako zasób. Priorytetem jest dążenie do zmiany, z silnym naciskiem na poprawę uczenia się życia ze sobą i uznania naszego wspólnego człowieczeństwa. Edukacja włączająca jest skoncentrowana na usuwaniu barier utrudniających uczniom i uczennicom dostępność i zaangażowanie się w proces uczenia się.”]

Chcemy jako szkoła przejść tą drogą. Wszystkich zainteresowanych  (również rodziców) zapraszamy do współpracy, przeprowadzenia badania dotyczącego stopnia uwzględniania zróżnicowanych potrzeb uczennic i uczniów, analizy informacji, wyboru priorytetowych obszarów, w których chcecie dokonać zmiany aby nasza szkoła jeszcze pełniej realizowała swoją misję.

 

 

 

×
Skip to content