Palmy Akademickie dla pani Ewy Kandziory!

 

Ważnym punktem tegorocznej Frankofoniady było wręczenie Pani Ewie Kandziorze (wicedyrektor, nauczycielka języków francuskiego i włoskiego)  prestiżowego francuskiego odznaczenia Orderu Palm Akademickich, który ustanowiony został dekretem cesarza Napoleona w roku 1808. Odznaczenie to przyznawane jest przez Ministra Edukacji Narodowej Francji za zasługi na rzecz promocji języka francuskiego i współpracy polsko – francuskiej.

 

Warto przypomnieć, że Pani Kandziora stworzyła w naszej szkole popularne klasy DELF z językiem francuskim, które kończą się państwowym egzaminem zewnętrznym. Sama jest egzaminatorem oraz szkoleniowcem egzaminów DELF, akredytowanym przez centrum egzaminacyjne w Sèvres pod Paryżem. Dzięki współpracy z Instytutem Francuskim w Warszawie doprowadziła do otwarcia w naszej szkole w 2014 roku ośrodka egzaminacyjnego, w którym dyplom DELF uzyskało już kilkuset uczniów. Za sprawą Pani Profesor nawiązano kontakt z wydziałem socjologii Uniwersytetu Śląskiego, który przyniósł wymierne korzyści dla naszych uczniów, gdyż od  roku szkolnego 2015/2016 w szkole odbywają się regularnie zajęcia z lektorem języka francuskiego. Nasza romanistka w ramach współdziałania ze stowarzyszeniem Europa Języków i Kultur pozyskała także belgijską lektorkę Manon Cuppens.

Dziękujemy i gratulujemy!

 

×
Skip to content